Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

“KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TỐT – CHẤT LƯỢNG CAO”

1. Giới thiệu chung

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được xây dựng theo Quyết định số 04 / QĐ-BV. TCHC ngày 01 tháng 02 năm 2010 của bệnh viện và hoạt động giải trí cho tới nay, là một khoa nằm trong khối cận lâm sàng của Bệnh viện Quận 11, trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về công tác làm việc trấn áp nhiễm khuẩn bệnh viện .

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm các 03 bộ phận trình độ :

  • Bộ phận hành chính – giám sát trấn áp nhiễm khuẩn
  • Bộ phận khử khuẩn – tiệt khuẩn
  • Bộ phận giặt là

Nhân sự : Tổng cộng 19 người ,

  • Trưởng khoa: CN. Trương Thị Chuyên

  • Điều dưỡng trưởng : ĐD. Trần Thị Kim Thảo
  • Nhân viên : 17 người, Trong đó CN Điều dưỡng 01, CN Y tế công cộng 02, Dược sĩ CĐ 02, Cao đẳng KDQT 01, Dược sĩ TC 04, YSĐK 01, Y công 05, Hộ lý 01 .

 3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

– Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là đơn vị chức năng trình độ trấn áp nhiễm khuẩn chịu sự chỉ huy của Ban giám đốc với các công dụng, trách nhiệm theo quy định của Thông tư 16/2018 / TT-BYT .

Nhiệm vụ

– Xây dựng, thông dụng các hướng dẫn, quy định, quy trình tiến độ, kế hoạch trấn áp nhiễm khuẩn .
– Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây dịch .
– Hướng dẫn, giám sát việc triển khai các giải pháp phòng ngừa về trấn áp nhiễm khuẩn .
– Tổ chức thực thi các quy định về phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể cho nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .
– Quản lý và giải quyết và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế, đồ vải y tế .
– Kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tự nhiên bệnh viện .
– Kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm về vi sinh vật .
– Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm tương quan đến vi sinh vật .
– Xây dựng định mức, kiểm tra chất lượng hóa chất, vật tư sử dụng trong trấn áp nhiễm khuẩn .
– Tổ chức huấn luyện và đào tạo – giảng dạy .
– Thực hiện điều tra và nghiên cứu khoa học .

4. Cơ sở vật chất/Trang thiết bị kỹ thuật (đối với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng)

STT

Máy móc, trang thiết bị

Số lượng

Nơi lưu trữ

1 Máy hấp ướt 03 Đơn vị TKTT
2 Máy rửa dụng cụ 01
3 Máy sấy dụng cụ 01
4 Máy khử trùng Ozone 01
5 Máy nén khí 01
6 Bồn rửa dụng cụ 01
7 Máy đọc hiệu quả kiểm tra vi sinh lò hấp 01
8 Máy giặt công nghiệp 02 Nhà giặt
9 Máy giặt mái ấm gia đình 01
10 Máy sấy đồ vải 02
11 Bồn ngâm inox 02
12 Máy ủi 01
13 Máy may 01

 5. Các hoạt động

Thực hiện các hoạt động giải trí trình độ :
– Xây dựng, phổ cập các hướng dẫn, quy định, tiến trình, kế hoạch trấn áp nhiễm khuẩn .
– Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây dịch .
+ Giám sát, báo cáo giải trình nhiễm khuẩn bệnh viện, vi trùng kháng thuốc kháng sinh, các trường hợp mắc hoặc hoài nghi mắc bệnh truyền nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây dịch .
+ Thực hiện giải pháp can thiệp kịp thời nhằm mục đích làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có rủi ro tiềm ẩn gây dịch .
– Hướng dẫn, giám sát tuân thủ thực hành thực tế trấn áp nhiễm khuẩn .
+ Kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về trấn áp nhiễm khuẩn đặc biệt quan trọng khi triển khai phẫu thuật, thủ pháp và các kỹ thuật xâm lấn khác trên người bệnh .
+ Hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tuân thủ các quy định về trấn áp nhiễm khuẩn .
– Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay
+ Tổ chức triển khai các quy định về vệ sinh tay, trang bị sẵn có phương tiện đi lại, hóa chất vệ sinh tay cho nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh, khách thăm .
+ Kiểm tra, giám sát để bảo vệ việc tuân thủ các quy định về vệ sinh tay của nhân viên cấp dưới y tế, học viên .
+ Hàng năm tổ chức triển khai chương trình phát động vệ sinh tay với nhiều nội dung mê hoặc, các buổi truyền thông online về vệ sinh tay cho người bệnh, người nhà người bệnh .

– Tổ chức triển khai các quy định về phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể cho nhân viên cấp dưới y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm .
– Quản lý và giải quyết và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế .
+ Thực hiện giải quyết và xử lý dụng cụ y tế tập trung chuyên sâu, trấn áp việc giải quyết và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế tái sử dụng bảo vệ bảo đảm an toàn, chất lượng .
+ Bảo quản thiết bị, dụng cụ y tế sau giải quyết và xử lý bảo vệ vô khuẩn trước khi sử dụng cho người bệnh .
+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản trị, giải quyết và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế tại các khoa, phòng .
– Quản lý và giải quyết và xử lý đồ vải y tế
Quản lý, giải quyết và xử lý đồ vải tập trung chuyên sâu tại khu giặt là .
– Quản lý chất thải y tế .
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hành thực tế quản trị chất thải, bảo vệ chất thải được phân loại, thu gom, lưu giữ bảo đảm an toàn theo đúng quy định của pháp lý .
– Vệ sinh thiên nhiên và môi trường bệnh viện .
Kiểm tra vệ sinh thiên nhiên và môi trường theo đúng quy định, bảo vệ chất lượng thiên nhiên và môi trường nước, môi trường tự nhiên mặt phẳng, môi trường tự nhiên không khí cho từng khu vực theo quy định của Bộ Y tế và các quy chuẩn kỹ thuật vương quốc .
– An toàn thực phẩm
Phối hợp với khoa Dinh dưỡng kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm về vi sinh vật. Giám sát, báo cáo giải trình các trường hợp bị nhiễm khuẩn tương quan đến thực phẩm được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .
– Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm tương quan đến vi sinh vật
+ Quản lý, giám sát, xử trí và báo cáo giải trình tai nạn thương tâm, rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp tương quan đến vi sinh vật so với nhân viên cấp dưới y tế .
+ Thực hiện tiêm vắc xin phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm cho nhân viên cấp dưới y tế có rủi ro tiềm ẩn phơi nhiễm .
– Xây dựng định mức, kiểm tra chất lượng hóa chất, vật tư sử dụng trong trấn áp nhiễm khuẩn .
– Đào tạo
+ Tổ chức tập huấn cho nhân viên cấp dưới y tế trong bệnh viện, nhân viên cấp dưới dịch vụ vệ sinh về công tác làm việc trấn áp nhiễm khuẩn .
+ Mời các chuyên viên trong ngành trấn áp nhiễm khuẩn hướng dẫn trình độ, san sẻ kinh nghiệm tay nghề về trấn áp nhiễm khuẩn cho nhân viên cấp dưới y tế trong bệnh viện .
+ Lãnh đạo khoa triển khai xong lớp khuynh hướng chuyên khoa trấn áp nhiễm khuẩn tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các nhân viên cấp dưới trong khoa được tham gia các lớp đào tạo và giảng dạy liên tục tại các bệnh viện như : bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh …
– Nghiên cứu khoa học
Hàng năm triển khai các đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học về trấn áp nhiễm khuẩn như : Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện và 1 số ít yếu tố tương quan tại bệnh viện, Khảo sát kiến thức và kỹ năng, thái độ, thực hành thực tế vệ sinh tay của nhân viên cấp dưới y tế .

* Những thành tích nổi bật

  • Tập thể lao động xuất sắc vào các năm năm ngoái, năm nay, 2017, 2019, 2020 .
  • Tập thể lao động tiên tiến vào năm 2018 .
  • Giấy khen theo Quyết định số 3417 / QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân Quận 11 về “ Đã có thành tích xuất sắc nổi bật trong trào lưu thi đua Dân vận khéo cấp Q. năm 2020 ” .

Địa điểm:  Phòng 2.3, Lầu 2 – Trung tâm Y tế Quận.

Điện thoại: 028. 3965.193

Email: info@hoanmyclean.vn hoặc info@hoanmyclean.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt dịch vụ Hoàn Mỹ Clean