Soạn Thảo Hợp Đồng Dịch Vụ Tổng Vệ Sinh Dọn Dẹp Nhà Cửa Quy Định 2021

Soạn Thảo Hợp Đồng Dịch Vụ Dọn Dẹp Vệ Sinh Quy Định 2020
Sau đây ACC sẽ thông tin về soạn thảo hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh pháp luật 2021 .

1. Khái Niệm của dịch vụ dọn dẹp vệ sinh:

Dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là một dịch vụ phổ biến và được các cơ quan nhà nước/doanh nghiệp lựa chọn áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, các Bên còn gặp một số trở ngại khi thành lập hoặc thỏa thuận thành lập Hợp đồng này, do đó bài viết này ACC muốn cung cấp cho bạn cách thức và một số những lưu ý trong quá trình soạn thảo loại hợp đồng này!

 • Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là một loại hình cung cấp dịch vụ, loại Hợp đồng này được lập ra nhằm ghi lại các thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ ăn uống và bên nhận thuê dịch vụ, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình hợp tác.
 • Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo Hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh 

Về hình thức của hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh. Đối với Hợp đồng cung ứng dịch vụ quét dọn, pháp lý không bắt buộc những Bên lập thành văn bản, đơn cử tại Điều 74 Luật Thương mại 2005 pháp luật rằng “ Hợp đồng dịch vụ được bộc lộ bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi đơn cử, so với những loại hợp đồng dịch vụ mà pháp lý pháp luật phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo những lao lý đó ” Trong trường hợp này, pháp lý để những Bên tự do lựa chọn Hình thức văn bản hoàn toàn có thể bằng lời nói, văn bản, hành vi pháp lý đơn cử tuy nhiên để có địa thế căn cứ cũng như ghi nhận một cách rõ ràng về sự thỏa thuận hợp tác Các Bên nên lập thành văn bản để hạn chế những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể tránh được này .

Về nội dung của hợp đồng dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Trong một hợp đồng thường quy định rất nhiều điều khoản, vậy nội dung nào cần được chú trọng? Các điều khoản có thể kê đến như sau:

 • Đối tượng Hợp đồng/nội dung dịch vụ dọn dẹp vệ sinh
 • Thời gian cung cấp
 • Giá trị Hợp đồng
 • Thời gian, cách thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Đơn phương chấm dứt Hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại
 • Phạt vi phạm
 • Điều khoản về hiệu lực
 • Luật áp dụng,….

Tuy nhiên vì mỗi loại Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh có những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau, do đó ngoài những lao lý chung trên Bạn cần ghi nhận thêm những đặc trưng riêng không liên quan gì đến nhau khác như : lau dọn khu vực đó có gồm có lau của kính, hay sàn nhà, đồ vật, đồ nội thất bên trong hay không ? Hạn chế sử dụng những chất tẩy rửa ở những mặt phẳng nhất định, … ..
Vì không có điều luật nào lao lý rõ ràng những nội dung này, do vậy chính những doanh nghiệp phải tự tạo một giao kết ràng buộc hai bên, đây sẽ là địa thế căn cứ để xem xét có sự vi phạm hợp đồng hay không, từ đó xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những bên .
Dưới đây là mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ quét dọn vệ sinh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong quy trình thỏa thuận hợp tác và ký kết Hợp đồng :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG THUÊ DỌN DẸP VỆ SINH

( Số : … / HĐDV – … … )
Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm ngoái và những văn bản hướng dẫn đi kèm ;
Căn cứ vào Luật thương mại 2005 và những văn bản hướng dẫn đi kèm ;
Căn cứ vào như cầu và thỏa thuận hợp tác của những bên
Hôm nay, ngày … / … / … tại … … … … … … .., chúng tôi gồm :

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ : …. …………………………………………………………………

CMND số : …. cấp tại … .. ngày cấp …. / … .. / … … tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại cảm ứng liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ B: ………………………………………………………………….

CMND số : … … … Cấp tại … .. ngày cấp …. / … .. / … … .. tại : … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại thông minh liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Sau khi bàn luận, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …. / … / … với nội dung như sau :

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Hai Bên chấp thuận đồng ý rằng Bên B sẽ cung ứng dịch vụ vệ sinh văn phòng ( sau đây gọi là Dịch Vụ ) cho Bên A với những thông tin cụ thể như sau :
– Địa điểm thao tác : … … … … … … … … …. hoặc tại bất kể một vị trí thao tác khác hoàn toàn có thể được đổi khác bằng thông tin trước bằng văn bản của Bên A .
– Ngày thao tác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Thời gian thao tác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Công việc cần triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … .

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị ….…. năm kể từ ngày ……. Đến …………………………………
 • Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng .

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

 1. Phí dịch vụ:
 • Các bên xác định phí dịch vụ là …………. đồng / tháng

( Số tiền bằng chữ là … … … … … … … …. Đồng )

 • Phí dịch vụ bao gồm: phí nhân sự, chi phí máy móc, công cụ, dụng cụ và hóa chất tẩy rửa .
 • Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT

2. Phương thức thanh toán

 • Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.
 • Tên tài khoản: ……………………………………………………………………………
 • Số tài khoản: ……………………………………………………………………………..
 • Ngân hàng: ………………………………………………………………………………..
 • Chi nhánh: ………………………………………………………………………………..
 • Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A vào ngày 05 hàng tháng
 • Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ thanh toán

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 • Tạo điều kiện cho Bên B dọn dẹp vệ sinh theo lịch đăng ký từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính, cuối mỗi tháng đánh giá vào bản ý kiến khách hàng (kèm theo) gửi lại cho nhân viên chăm sóc và cùng Bên B kiểm tra, ký vào biên bản nghiệm thu Dịch Vụ hàng tháng.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.
 • Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch dọn dẹp .
 • Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện, nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm được chỉ định tại Điều 1 của Hợp đồng .
 • Nếu Bên A thay đổi tên, địa điểm làm việc, mã số thuế thì bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 • Chịu mọi chi phí trong việc dọn dẹp vệ sinh và chi phí di chuyển đến địa điểm dọn dẹp
 • Lên lịch dọn dẹp vệ sinh và gửi cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.
 • Cử nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh theo đúng lịch đã đăng ký với Bên A.
 • Nhân viên Bên B đến dọn dẹp phải thực hiện đúng nội quy và quy định của Bên A, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa nhà, không gây ảnh hưởng tới công việc Bên A hoặc bên thứ ba. Nếu nhân viên Bên B làm hư hỏng, thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8 % tổng giá trị hợp đồng .

 • Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị phạt 5% tổng giá trị hợp đồng.

Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, gồm có nhưng không số lượng giới hạn những sự kiện sau : Chiến tranh, hỏa hoạn, những thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v … Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không tác động ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán hoặc bồi hoàn ngân sách mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên .

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hợp tác những trường hợp chấm hết Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thực hiện dọn cho Bên A sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền cho Bên B sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng.
 • Khi một trong các bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực thi những lao lý đã ghi trong hợp đồng, trong quy trình thực thi nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được xử lý trước bằng phương pháp thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc những bên không hề tự thương lượng được thọi mọi yếu tố xuất phát từ / tương quan đến Hợp đồng này sẽ được Trung tâm Trong tài Quốc tế tại Nước Ta ( VIAC ) xử lý .
Hợp đồng này được lập thành hai ( 02 ) bản và giao cho mỗi bên giữ một ( 01 ) bản. Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt dịch vụ Hoàn Mỹ Clean